Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2230002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κερκύρας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2292.38
Χερσαία Έκταση (ha) 2292.38
Συνολική Περίμετρος (km) 27.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 457.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This area lying on the SW coast of the island of Kerkyra (Corfu), is of great importance not only as a wetland but also because of the biological and aesthetic value of the sandy beaches close to the lagoon. At the southern sandy beach, the presence on the island of the unique Juniperus stands and the petrified sand-dunes create an area of great aesthetic value. The site consists of: the Korission Lake (the largest lake in Kerkyra), and the surrounding lake and seashores which are charcterized by varied and important Mediterranean vegetation types. Among them are: 1) The cruceanelletum maritimae which has the eastern limits of its distribution range here in the Korission area. This area is also the single locality in Greece from where Crucianella maritima has been reported, and 2) The Juniperous phoencea stands growing on the southern sandy beaches of the area which seem to be the unique remnants of such a forest in the islands of Corfu. The site is also characterized by the petrified sand-dunes which create an area of great aesthetic value. The most important part of the site is that separating the sea from Korission Lake (between Garziki Point and the beginning of Agios Georgios beach). This is a complex, interesting and almost unaltered ecosystem, one of the few remaining natural ecosystems in Corfu which has not been greatly changed by tourist development.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες As mentioned 4.1, the Lake Korission area is a complex and more or less still well-conserved ecosytem of high biological, aesthetic and, as a consequence, economic value, unusual for an island such as Kerkyra which has been so greatly altered by tourist development. As for the main wetland in the island of Kerkyra, Korission Lake is an important site for wildlife protection in the area, and especially for bird migration and breeding, the survival of the protected species Lutra lutra and conservation of the natural vegetation types existing in the area. A status of a protective legal frame is necessary for this site. Strict law abiding to the existing legal frame is also required. On the other hand, the site needs further studies to develop a sustainable management programme and the development of activities, which would be friendly to the environment. The presence of coniferous representatives as elements of low altitude Mediterranean types of vegetation is not very common and very often existing Juniperus phoenicea's clusters are considered as remnants of old and more extensive forests. Moreover Juniperus clusters, as those observed in sandy beaches of SW Kerkyra (Korission Lake's area), are very rare in Greece. The occurrence of the otter Lutra lutra in Lake Korission is uncertain. Some more taxa recorded in the area are listed as either Other Important Species (section 3.3). Among them the jackal Canis aureus is threatened in Greece (threat category "Vulnerable"); it is very rare throughout the island of Kerkyra which, together with the island of Samos, is the only Greek island still maintaining small jackal populations. All listed species in section 3.3 are protected by the Bern Convention and therefore receive the C motivation. The same motivation is addditionally given to the boid snake Eryx jaculus since it is also protected by the CITES Convention. Most taxa of the site which fall under the C motivation category also receive the D motivation because they are protected by Greek legislation; namely with the exceptions of the frogs Rana epeirotica and R. ridibunda, the legless lizard Ophisaurus apodus, the snakes Typhlops vermicularis, Eryx jaculus and Vipera ammodytes, and the Beech Marten Martes foina, all the remaining are protected by the Presidential Decree 67/1981. Moreover, the D motivation is given to the frog Rana dalmatina and the colubrid snakes Elaphe longissima and Natrix tessellata since they are mentioned in the handbook of the CORINE-Biotopes Project. Finally, the D motivation is given to four Balkan endemic taxa: the frog Rana epeirotica, the lacertid lizards Alygyroides nigropunctatus and Podarcis taurica ionica and the colubrid snake Coluber gemonensis.The fauna of this wetland also includes a large number of birds sedentary and migratory taxa. For its role in bird migration and breeding, this site has been characterized as an EC Important Bird Area. Taking into consideration the diversity and composition of the local fauna, we can say that it sufficiently contributes to the overall ecological value of the site. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation C are protected by the Bern Convention. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Anthocharis damone and Pieris krueperi are also included in the IUCN Red List. Additionally, Heodes alciphron is included in the IUCN Red List. Pieris ergane is also included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates".

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα This site is in need of protection from land use changes because of tourist development. The site is negatively influenced because of unorganized tourist and leisure activities, pesticides, over usage of fertilizers, polluted discharges and uncontrolled hunting and fishing, the construction of new roads and vehicle circulation. Other serious reasons for decline of the area concerned are overgrazing and sand removal from the beach. The possible extinction of Lutra lutra from this site is probably due to hunting, while heavy grazing in combination with sand removal has already caused serious damage to both the relief and the vegetation of the sand hills lying between the lake and the sea. The increasing rate of building activities (both for habitation and tourist settlements) is another threat of no less weight. These alterations surely affected animals occupying this area (e.g., the snakes Eryx jaculus, Malpolon monspessulanus, Vipera ammodytes and the lizards Ophisaurus apodus and Podarcis taurica ionica). There are plans and work in progress for the construction of settlements for intensive aquaculture which will potentially cause further damage.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Carex acuta
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis damone (Ανθόχαρις του Δάμωνα)
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Pieris ergane (Πιερίς η Εργάνη)
Zerynthia polyxena (Ζερύνθια η Πολυξένη)
Σχόλια για τα είδη