Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARAKTIA THALASSIA ZONI APO ARGOSTOLI EOS VLACHATA (KEFALONIA) KAI ORMOS MOUNTA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2220004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3736.16
Χερσαία Έκταση (ha) 1.43
Συνολική Περίμετρος (km) 51.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 47.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The proposed site covers the marine area from the entrance of Argostoli Gulf and expands towards the village of Lourdata, following the coastline and Mounda Bay to the south-east point of the island. The sea bed has a smooth inclination and the substrate is sandy with a small amount of limestone rock. On the limestone rocks distinctive zones of Cytoseira crinata and calcareous Rhodophyceae dominate. Additionally, large amounts of the Rhodophyceae Laurencia papillosa and the Chlorophyceae Dasycladus vermicularis cover a substantial portion of the hard substrate.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Posidonia oceanica forms extensive meadows below 2 m depth. The meadows are very well developed with high density population and large individuals. Great quantities of Posidonia oceanica are washed ashore and cover constituting an appropriate substrate for the growth of halophytes on the shore and of algae in the sea. The marine phanerogama is represented in the area very well, contrary to other areas of the Mediterranean Sea where the species are under the threat of extinction. One vertebrate of the site's fauna, namely the fish Syngnathus abaster, is evaluated according to the criteria of section 3.3; with motivation C, as it is mentioned in the Bern Convention. Mounta is concerned as the most important shore of Kefallonia for the reproduction of the loggerhead turtle (Caretta caretta).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area is free from any potential pollution source likely to effect the Posidonia beds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη