Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOI STROFADES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2210003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ζακύνθου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 523.13
Χερσαία Έκταση (ha) 136.49
Συνολική Περίμετρος (km) 9.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 24.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site is demarcated by the isobath of 50m and includes two small islands located 27 miles south of the southern coast of Zakynthos island and 28 miles western of the Peloponnisos coast (Katakolo region). Geological evidence suggests that the Strofades islands have an oceanic origin i.e. risen out from the sea, unlike the majority of the Greek islands and islets, which are considered to be chersogenous (remnants of the old Greek continent). This area is also interesting from a paleontological point of view, since fossil records of a Miocenic and or Pliocenic fauna have been found. This area also shows archaeological interest, since on the larger islet there is a very old monastery which was built up in the middle of the 13th century. Nowadays the islands are almost uninhabited but undoubtedly, during the past time when the monastic community was very active, the majority of the natural vegetation was destroyed in favour of the cultivation of cereals, vegetables, fruit-trees etc. Nowadays, natural vagetation characterized by giant trees of Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus etc. are restricted in one part of the bigger island.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Apart from the geological, paleontological and archaeological value, this site has also biological importance due to its botanical and zoological interests. Giant trees of Juniperus phoenicea occurring on the largest of the two islands seem to be of the few remnants of such a forest still surviving in the whole of Greece. This fact is also supported by the presence of tree-like forms of Quercus coccifera and Q. ilex. Keeping in mind the isolated position of these islands and that they are floristically unexplored, we realize that the biological value of this area has been rather underestimated.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Excessive hunting and fishing which very often take place under quite uncontrolled conditions, are the most important dangers for the ecosystems of the area. Illegal methods of fishing and hunting (e.g. fishing by using explosives) are favoured within the isolated and unhabited area. Especially during the peak hunting season of spring, hunters invade the area in hundreds, while law enforcement efforts by police are rather ineffective. Fires are also another threat for the area (for the unique elements within the vegetation, e.g. Juniperus phoenicea groups etc.) and come usually from unattentive tourists, who use fire for cooking and heating purposes when they stay overnight on the island. However illegal fishing is a threat to the monk seal's life. For the above mentioned reasons, the whole area has been included in the Zakynthos National Marine Park, as a nature protected area (core area) where hunting and leisure fishing activities are forbidden, while other activities are regulated.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη