Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PARAKTIA THALASSIA ZONI APO PARGA EOS AKROTIRIO AGIOS THOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO - AG. THOMAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2140003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1529.16
Χερσαία Έκταση (ha) 1.93
Συνολική Περίμετρος (km) 66.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 71.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The marine area is located on the west coast of Greece between the town of Parga and the cave of Agios Thomas in Preveza Prefecture. In Parga bay the substrate is half sandy with fine-grained sand, and half stony and rocky. In front of the bay there is a small rocky islet of approximately 3,000 sqm with precipitous coasts. On the eastern coast of the islets where the substrate is rocky, brown algae predominate especially the characteristic Cystoseiretum communities. The seagrass Cymodocea nodosa forms dense populations near the delta of Acherontas river. The Posidonia beds extend from 1.5 m down to 5 m within the Parga bay and, further on, grow in parallel with the coast line down to 25 m in depth.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is one of the richest localities on the coast of the Ionian Sea, especially the Parga bay. The Mediterranean endemic seagrass Posidonia oceanica grows on coarse or thick sand with vertical and horizontal rhizomes. Within the sediment, the rhizomes form a continuous network known as "mats" of Posidonia or Posidonia beds. The Posidonietum oceanicae association is one of the most important marine ecosystems in the Mediterranean Sea. The marine phanerogam Cymodocea forms a dense population near the delta of Acherontas river. The area is characterised by the rich macroalgal flora and vegetation. Many species of marine algae were found. The brown alga Cystoseira crinita forms on the hard substrate the Cystoseiretum crinitae community. The canopy algae of Cystoseira form the greater part of the algal biomass in the upper sublittoral zone. The occurrence of the Bottle-nosed Dolphin, Tursiops truncatus is the most striking presence from the zoological point of view. This species is included in Annex II of the Directive 92/43/EEC and is protected by the Bern and CITES Conventions, as well as by the Greek Presidential Decree 67/1981. Also remarkable is the existence of the fish Syngnatus abaster (see section 3.3), which receives motivation C since it is included in the lists of the Bern Convention.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human activities (fishing, tourist activities, building) in the area are likely to have adverse effects on the growth limits of the Posidonia beds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cymodocea nodosa (Κυμοδοκέα η επιγονάτειος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη