Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EVRYTERI PERIOCHI ATHAMANIKON OREON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 65227.42
Χερσαία Έκταση (ha) 65236.53
Συνολική Περίμετρος (km) 175.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2424.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 260.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The examined area mainly lies in the northeastern part of the Prefecture of Arta and is the natural boundary between Ipeiros and Thessalia regions. It is one of the longest and most remote parts of the southern Pindos mountain range. From a geological point of view, Ori Athamanon mountains belong to the Olonos-Pindos zone and their main substrate is limestone with sporadic appearance of flysch. They consist of a continuous ridge with a NW-SE direction, and the highest peak is that of Katafidi at 2393 m altitude. The mountain slopes are crossed by many springs and small streams. The main stream is known as "Rema tis Kranias" and under the name of Melissourgiotikos, flows into the river Kallaritikos which is one of the Arachtos river tributaries. Two attractive waterfalls also occur in the area, one near Katarraktis village and the other near the village of Theodoriana. Two grassy plateaux, are also on the eastern side of Mt. Tzoumerka, named Epano Kostelata and Kato Kostelata, are used by the locals as pastures. In the past the Ori Athamanon mountains were densely forested, however, in recent years they have suffered from irrational deforestation due to excessive wood-cutting, tree-felling and grazing. For this reason extensive bare places occur in the area. Despite this, however, we can still find well-forested slopes with coniferous forests (where Taxus baccata exists in small stands or as isolated trees) and broad-leaved deciduous forests.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is very important for large birds of prey, most notably the Golden Eagle and the Griffon Vulture. A small colony of Griffons still survive, while Golden Eagles are relatively common, even though there are cases of illegal shootings and poisonings. Other birds of prey include the Honey Buzzard and Short-toed Eagle (common) and the Peregrine Falcon. Other species of interest: Semi-collared Flycatcher, Woodlark, Red-backed Shrike, Rock Thrush, Ortolan Bunting. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The Ori Athamanon mountains are already greatly deforested due to intense tree-felling, as forestry is one of the human activities in the area. Today, cattle-raising is the principal occupation of the locals and is the cause of the existing extensive bare places. Intensive grazing is the main threat to the rare plants of the area. Furthermore, cultivation of citrus and olive trees has very much reduced the existing broad-leaved deciduous zone. It is important for forestry activities to be carried out carefully in order to cause as limited disturbance as possible to the woodland animals, especially that of the wolf. Hunting also has an indirect pressure on the wolf since it exterminates much of its prey. Furthermore, the use of poisoned baits for wolves has inflicted heavy losses on the populations of large raptors, especially the Griffon vulture and the Golden Eagle. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Alkanna noneiformis
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aster alpinus
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Campanula hawkinsiana
Centaurea epirota
Corydalis parnassica
Crocus veluchensis
Dianthus biflorus
Dianthus integer minutiflorus
Erysimum cephalonicum
Hieracium waldsteinii
Minuartia stellata
Ophioglossum vulgatum
Peucedanum longifolium
Sedum atratum
Seseli parnassicum
Silene radicosa
Solenanthus albanicus
Thymus stojanovii
Thymus thracicus
Trifolium parnassi
Viola chelmea
Viola orphanidis orphanidis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Σχόλια για τα είδη