Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EVRYTERI PERIOCHI POLIS IOANNINON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 22459.66
Χερσαία Έκταση (ha) 22459.67
Συνολική Περίμετρος (km) 94.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 875.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 180.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The city of Ioannina is the largest in northwestern Greece, with a population of c.100,000 people. It is located in a basin and its main feature is Lake Ioannina. The surrounding hills are still used for grazing, while the plains near the city are rapidly being urbanized.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Lake Ioannina still holds a nationally important number of breeding Lesser Kestrels (Falco naumanni), while thousands of birds gather in the area during migration. There's also one breeding pair of the Black Kite (a very rare breeder of Greece).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The rapid expansion of the city is threatening the natural environment of the area. Cultivated land is urbanized, while small seasonal wetlands are landfilled and destroyed. The road network is also expanding rapidly without serious programming. Lesser Kestrels are threatened by loss of nesting sites (tile roofs), diminishing of food supply and illegal shooting. Black Kite is greatly affected by the closing of uncontrolled garbage disposal areas. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη