Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KENTRIKO ZAGORI KAI ANATOLIKO TMIMA OROUS MITSIKELI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2130011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 53407.83
Χερσαία Έκταση (ha) 53407.84
Συνολική Περίμετρος (km) 158.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1872.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 480.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Zagori is a mountainous area, surrounded by Tymphi, Mitsikeli and Mavrovouni mountains. Mitsikeli (Oros Mitsikeli) is a long and narrow mountain situated in the central part of the Ioannina Prefecture. It begins south of Mt. Timfi and extends northwestwards to southeastwards to Mt. Driskos, dominating the Ioannina Lake. Its highest peak has an altitude of 1810 m. Many springs flow from Mitsikeli and feed the Ioannina lake. At the eastern side of Mitsikeli extensive formations dominated by characteristic species of Ostryo-Carpinion and Quercion frainetto, such as Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Corylus sp., Acer sp. etc., occur. In the higher altitudes stands of Abies borisii-regis appear.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is very important for many rare and endangered raptor species, most notably the Egyptian Vulture and the Golden Eagle. Both species have suffered from illegal shooting, poisoning and lack of food and their numbers have been reduced greatly. Especially the Egyptian Vulture is on the brink of extinction in many areas. Other species found is the Booted Eagle, Short-toed Eagle, Honey Buzzard and Peregrine Falcon. Other species of concern include the Black Stork, Eagle Owl, Black Woodpecker, Red-backed Shrike, Quail and Woodlark. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Illegal shooting and use of poisoned baits have greatly affected raptor populations. Cutting of large trees is also a potential threat (there's an incident of cutting a tree with a Golden Eagle nest), while increased disturbance by visitors is another threat that is expected to intensify in the next years. The removal of large trees is also threatening forest species like the Black Stork and Black Woodpecker. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Asperula aristata thessala
Centaurea epirota
Erysimum cephalonicum
Paronychia polygonifolia
Poa thessala
Ramonda serbica
Thymus thracicus
Trifolium parnassi
Viola epirota
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη