Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AKROTIRIO PYRGOS - ORMOS KYPSAS - MALAMO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1150.97
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 21.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 68.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the NW part of the Kassandra peninsula. The sea bed is slightly inclined and covered with planes gravel with of shistolithic rocks. On the relatively soft substrate and in 0.5-1 m scattered Cymodocea nodosa population exist. On the hard substrate a relatively rich flora grows with Cystoseira and other Phaeophyceae being dominant. Beds of Posidonia expand from 2 to 15 m depth.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Beds of Posidonia compose the most important coastal ecosystem of soft substrate. In this area they exhibit high population density and cover a relatively big area. In shallow waters Cymodocea nodosa populations grow and being more tolerent than Posidonia oceanica and replace the Posidonia in polluted areas. In general, Mediterranean Sea shows a tendancy to degradation on account of pollution. In the Cystoseira communities (Cystoseiretum crinitae), which grow on hard substrates a great diversity of species is observed. Four species of gastropods were refered to live in Cystoseira thalli and one in Posidonia meadows. Moreover, the echinoderma Paracentrotus lividus (Motivation D) is included in the IUCN list (1988) and represents the most important grazer of Posidonia leaves. The Bivalvia Pinna nobilis (Motivation D) is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In this area fishery is intensive and so is general human influence. However, the area benefits from strong current action prevailing in the area preserving it from pollutants accumulation.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cymodocea nodosa (Κυμοδοκέα η επιγονάτειος)
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη