Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PLATANITSI - SYKIA: ΑKR. RIGAS - AKR. ADOLO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 988.96
Χερσαία Έκταση (ha) 1.52
Συνολική Περίμετρος (km) 30.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 61.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area located in the SE part of the Sithonia peninsula and includes Platanitsi coasts, Sarti bay and Sykia bay, with steep coasts. In the area grow up Posidonia beds of both types namely shallow waters (2-15 m) and deeper down to 40 m. Sarti bay exhibits a rich flora and vegetation of photophilous and skiophilous macroalgae. Calcareous Rhodophycae and Cystoseira species form extensive zones in the sublittoral. The biotopes are exposed in intensive wave action.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Flora and plant communities of the area exhibit a particular interest due to the high species diversity. Following previous studies for the area more than 50 macroalgal species has been reported and some of these have been reported for the first time in the marine flora of Aegean Sea. Posidonia beds are of great density and show a remarkable viability resulting to a great number of hosted organisms (plants and animals). Some gastropods are reported to live on Posidonia meadows among which the species Paradoris indecora refored for the first time in the Aegean Sea. Motivation D Posidonia oceanica: the seagrass is included in the list of WCMC (1993)Paracentrotus lividus (invertebrate): threatened species (IUCN 1988)

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In this site anthropogenic activities which could account for adverse effects on the structure of plant associations are very limited.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη