Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PALIOURI - AKROTIRI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1270008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 286.11
Χερσαία Έκταση (ha) 20.32
Συνολική Περίμετρος (km) 18.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 30.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located at the SE part of the Kassandra peninsula. The coast is exposed to intensive wave action and the sea bed exhibits high inclination. Posidonia beds expand along the coastline (depth: 1.5-30 m). The substrate comprises gravel and small portion of granite rock. In the bay and shallow waters a limited population of Cymodocea nodosa exists (0.5-1 m depth). On the hard substrate Rhodophyceae dominate whereas the presence of Chlorophyceae species is very small.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is of great importance as Posidonia beds are very well developed. The marine phanerogam Posidonia oceanica is a very good bioindicator of the ecological conditions of a marine environment. However the species is threatened with extinction in the Mediterranean Sea and especially in the most polluted areas (MCMC 1993), Motivation D. Moreover the area is very important for its great variety of Rhodophyceae (Laurencia obtusa, Peyssonnelia sp.) and particularly calcareous species (Corallina elongata, Lithophyllum sp.).Dense popoulation of the Echinoderma Paracentrotus lividus, which is referred to as a threatened species (IUCN 1988), exist in Posidonia meadows. Moreover some species of gastropods are referred to live on Posidonia leaves and Cystoseira thalli.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In the region fishery is quite developed. During the summer months ship circulation is very intensive.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cymodocea nodosa (Κυμοδοκέα η επιγονάτειος)
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη