Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AI GIANNIS - EPTAMYLOI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1260003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 327.29
Χερσαία Έκταση (ha) 327.29
Συνολική Περίμετρος (km) 7.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 107.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 34.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists of two strip-streams which connect to each other in front of freshwater springs, where the center of Ai Giannis is located. The streams are fringed with some areas of reed beds (Phragmites australis and Arundo donax) and a partly forested area of Populus sp., Platanus orientalis. Mosses and pteridophytes species are also present. In the northern part of the site and on the surrounding hills there is a reforestation of Pinus sp. In the vicinity of the site there are numerous buildings and the presence of many quarries is also characteristic.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is important for endemic subspecies of fish (Endontomyzon hellenicus) found in the water of the river and for the cave located in the mountainous area near the site. The cave should be reclaimed and included in the sights. The very rare endemic species Eudontomyzon hellenicus and the goby Proterorhinus marmoratus, which could be considered as strongly enddangered by pollution of the stream. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα There is pressure for tourism resort and building construction inside the wetland. Extensive reclamation schemes has converted much of the site Ai Giannis into cultivated agricultural land and Serres plain has been reclaimed. Human activities including arable and stock farming, fishing and hunting have also caused a number of ecological changes. Lastly, there is pesticide and fertilizer run off as well as herbicide application to cope with floating vegetation which prevents fishing.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη