Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI ANTHOFYTOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3309.58
Χερσαία Έκταση (ha) 3309.58
Συνολική Περίμετρος (km) 22.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 120.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 34.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The village of Anthofyto is surrounded by cultivate land (mostly cereal fields). Not very far from this site is Lake Pikrolimni.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Anthofyto village is home to a colony of Lesser Kestrels (Falco naumanni), perhaps the largest in the Prefecture of Kilkis. The presence of a park in the center of the village facilitates post-breeding roosting. The cultivated areas and the pseudo-steppic habitats hold significant numbers of Calandra Larks (Melanocorypha calandra) and Rollers (Coracias garrulus). Very significant is also the presence of a breeding pair of Montagu's Harriers (Circus pygargus), one of the very few sites in Greece that this harrier nests.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The population of Lesser Kestrels has been reduced during the last years, and this may due to intensification of agriculture, loss of nesting places (old roofs with broken tiles), poisoning by pesticides and illegal shooting. Rollers and other open habitat birds suffer mainly from modification of cultivation practices, poisoning and reduction of food supplies (both caused by pesticides and insecticides). \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη