Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI PIKROLIMNI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1089.35
Χερσαία Έκταση (ha) 1089.35
Συνολική Περίμετρος (km) 15.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 94.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 54.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου An inland saline lake with no floating or submerged vegetation other than algae. The salinity of waters is due to the presence of volcano sedimentary rocks in the area and to intense evaporization taking place during Neogene period. An important halophytic vegetation, dominated by Puccinelia convoluta and classified according to the characteristic species (Crypsis aculeata, Suaeda maritima, Camphorosma annua, Plantago coronopus, Limonium gmelinii, Spergularia nicaeensis, Elymus elongatus) to various associations, occur in the immediate vicinity of the lake. Also, scattered reed bed formations with Phragmites australis occur at the margins of the lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες As an inland saline lake, Pikrolimni is unique in Greece. It supports an interesting halophytic vegetation with a structure remarkably differentiated from that of coastal one, probably due to the fact that salinity of lake water (NaCl, Na2CO3, Na2SO4) differs from that of marine water.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The wetland is not seriously threatened by human activities. Mud baths operate in the vicinity of the lake. There are also plans for further tourist development.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη