Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KOLPOS PALAIOU - ORMOS ELEFTHERON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1150009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1168.27
Χερσαία Έκταση (ha) 1.09
Συνολική Περίμετρος (km) 36.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 39.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area includes Paleon bay, Heraklitsa cove and Eleftheron bay, all parts of the Gulf of Kavala. Ormos Eleftheron: A sheltered sandy coast with shallow water. A zone with calcareous Rhodophyceae, rich algal flora on small stones, presence of Zostera noltii and expanded Posidonia beds down to 30 m depth. N. Heraklitsa: A sheltered coast with small islet in front. Sand and few stones consist the substrate. Presence of great number of Chlorophyceae species. Posidonia beds which expand from 5 to 25 m depth. Paleon: A sheltered cove with a beach of sand and loose rocks. Shallow water with rather rich flora. Presence of great number species of Phaeophyceae and Chlorophyceae. Posidonia beds which expand from 5 to 15 m depth.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The bays of Paleon and Heraklitsa are characterized by rich marine flora and vegetation. In these marine areas Cystoseira (motivation D) and Phaeophyceae communities play an important role. Limited changes in community structure and composition during the last few years may be due to anthropogenic activities (building, tourism). Posidonia beds have shown a tendency to move in greater depth, mainly in Eleftheron bay. The presence of Paracentotus lividus is characteristic in the area. Its coexistance with Cystoseira and Posidonia is typical for unpolluted areas. In Eleftheron bay a limited species diversity was observed. Some species of gastropods living in the Posidonia leaves (Koutsoubas 1992) and other species in the algal associations. In the area were found "fruits" of Posidonia, is a fact that indicate the great vitality of the meadows.Motivation D Posidonia oceanica: threatened species (WCMC, 1993) Pinna nobilis: is protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area during the last few years is under the influence of major tourist development and building activities around the coast. In Eleftheron bay intensive circulation of commercial and passenger ships occurs.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Zostera noltii (Ζοστέρα του Νολτ)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη