Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORMOS POTAMIAS - AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1150008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 357.89
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 11.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 85.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area located in the East part of Thasos island. It is a sheltered coast with stony and rocky cliffs and stacks on the south coast. Very rich algal flora on the cliffs and in the infralittoral region. The Cymodocea beds extend to 1-2 m depth while the Posidonietum oceanicae association to 5-25 m depth.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is characterized by its rich flora and vegetation. The beds of Posidonia are in very good condition and cover a substantial part of the sea bed in the bay. Additionally, the area is free of major point pollution source and presents a typical biotope with a great species diversity. Motivation D Posidonia oceanica: the seagrass is at risk in the Mediterranean (WCMC 1993), Paracentrotus lividus: a threatened species (IUCN 1988).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In the vicinity the major anthropogenic influence is due to recreational activities and tourist development during the summer period.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cymodocea nodosa (Κυμοδοκέα η επιγονάτειος)
Posidonia oceanica (Ποσειδονία)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη