Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1110004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 16437.74
Χερσαία Έκταση (ha) 11382.91
Συνολική Περίμετρος (km) 80.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) -50.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The extensive oak forests of Quercion frainetto have been degraded because of intensive overgrazing and fires. Large part of these forests is covered today by Sclerophyllus scrub (evergreen broad leaves of the eu-mediterranean vegetation zone) and grasslands. Above the timber line the ground cover vegetation consists of endemic and rare species and characteristic habitats. Three main streams on the northern slopes of the site form waterfalls and ponds. The dominant species of the riparian vegetation is oriental plane. From a geological point of view the region belongs to the Mass of Rodope. The climate is Mediterranean. The marine component of the site (covering about 30% of its total surface area) includes some extensive submarine meadows of the angiosperms Posidonia oceanica and –to a lesser degree- Cymodocea nodosa. The rocky islet of Zourafa lies in the easternmost edge of the marine area. Several reefs are also to be found offshore Aghia Paraskevi village, reaching down to a depth of 50m.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is of great interest because of its endemic and rare flora and high scenic beauty value (a lot of streams, waterfalls and ponds). Native wildlife can be made a perceptible component of the forest scene by creating favourable habitats mainly for birds at road side parks, in pic-nic sites and for larger species in glades. An extensive forest of Platanus orientalis consists a very nice forest in the island. -The reference on Capra aegagrus is about the subspecies pictus. The marine area of the site is considered of high importance for present populations of rare and endangered marine mammals, namely Phocaena phocaena, Ziphius cavirostris, as well as several other species of dolphins (Tursiops truncatus, Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba) (Frantzis & Alexiadou, 2003)

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Fires and overgrazing are responsible for the degradation of the ecosystems. Maquis is a community that extends its dominance over a wide area on the lower part of Samothraki and it is very sensitive to the wildfires. The history of grazing in this island has been characterized by too many animals grazing for too long period on insufficient area. Moreover, grazing seems to be the leading factor of coastal erosion. Trawling and drift net fishing could also be a serious threat to the conservation of marine species and habitats found in the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum degenianum
Anthemis cretica cretica
Arabis bryoides
Asperula aristata thessala
Dianthus arpadianus
Erysimum horizontale
Galium samothracicum
Herniaria degenii
Hypericum athoum
Orchis pallens
Polygonum icaricum
Potentilla geoides halacsyana
Silene multicaulis genistifolia
Stachys leucoglossa
Symphyandra samothracica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Delphinus delphis (Δελφίνι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Stenella coeruleoalba (Ζωνοδέλφινο)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Ziphius cavirostris (Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα))
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη