Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Τοπολιανό φαράγγι
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900208
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 329.28
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 7.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Φαράγγι
Κλίμα
Ήπιος χειμώνας-θερμό καλοκαίρι
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι

Περιγραφή Τόπου

Ένα φαράγγι που αρχίζει από το χωριό Τοπόλια και φτάνει ως τον κάμπο του Κισσάμου. Υπάρχει εδώ δάσος από αιωνόβια κυπαρίσσια ανώ στα βράχια φυτρώνουν σπάνια φυτά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχει μονοπάτι παράλληλα με την κοίτη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Παρόχθια βλάστηση
Πλατανόδασος
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Erysimum candicum candicum
Linum arboreum (Λίνο το δενδροειδές)
Petromarula pinnata
Ranunculus asiaticus
Ranunculus creticus
Verbascum arcturus
Verbascum spinosum (Βερμπάσκο το ακανθώδες)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη