Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Καρδιώτισσα
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900207
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 141.49
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 6.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 141.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Θερμό και ξηρό καλοκαίρι
Ισχυροί άνεμοι
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μία ακατοίκοιτη νησίδα δυτικά της Σικίνου. Ωραίο, άγριο τοπίο.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Οι κορυφές του νησιού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Silene holzmannii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis erhardii naxensis (Σιλιβούτι της Νάξου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη