Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Τεχνητή Λίμνη Μόρνου
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900162
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα Λιδωρικίου
Συνολική Έκταση (ha) 1480.14
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 60.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμναίο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου έχει σήμερα πάρει αρκετή φυσικότητα. περιβάλλεται από τις πλαγιές των γύρω βουνών που αλλού είναι γυμνές και αλλού σκεπάζονται από δάση και θάμνους.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η περιοχή πριν την  κατασκευή του φράγματος κοντά στα χωριά Περιβόλι και Άβορος, ήταν ένα βαθύπεδο.

Σημεία με καλή Θέα

Όλες οι όχθες γύρω από τη λίμνη.

Μονοπάτια Περίπατοι

Κατα μήκος του περιφερειακού δρόμου γύρω από τη λίμνη.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Σε περιόδους έντονης ξηρασίας η στάθμη κατεβαίνει αρκετά και ενφανίζεται μία νεκρή ζώνη που διαταράσσει το τοπίο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη