Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ιαματική Πηγή Σιδηροκάστρου
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900149
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα Σιδηροκάστρου
Συνολική Έκταση (ha) 482.61
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 8.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αλπικό/Υποαλπικό Τοπίο
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Κλίμα
Δροσερό καλοκαίρι, υγρός χειμώνας
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Επτά χιλιόμετρα από την πόλη του Σιδηροκάστρου και σε μια τοποθεσία με πανοραμική θέα, βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια οι εγκαταστάσεις έχουν εκσυγχρονιστεί, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τους επισκέπτες. Στην περιοχή υπάρχουν περιπατητικά μονοπάτια μέσα από ένα αλπικό τοπίο όπου οδηγούν σε καταρράκτες και υπό εξερεύνηση σπήλαια. Σημαντικά σημεία προς επίσκεψη είναι το Βυζαντινό κάστρο, τα οχυρά του Ρούπελ και η γέφυρα του Στρυμόνα όπου θεωρείται ότι ο Ηρακλής έφερε εις πέρας τον άθλο με «τα Βόδια του Γηρυόνη».

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Ρέοντα ύδατα
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη