Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νυφόπετρα
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900063
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα Εγνατίας
Συνολική Έκταση (ha) 31.74
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 2.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Κλίμα
Γεωλογία

Πρόκειται για τραβερτινικούς σχηματισμούς που προήλθαν από απόθεση ανθρακικού ασβεστίου από θερμά νερά. Τα ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή αποτελούσαν την δίοδο μέσω της οποίας νερά από υδροφόρους ορίζοντες σε κάποιο βάθος που είχαν σχετικά αυξημένη θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε άλατα έβγαιναν στην επιφάνεια. Οι πηγές από τις οποίες ανάβλυζαν αυτά τα νερά βρίσκονταν κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων και σε αυτό οφείλεται και η γραμμική διάταξη αυτών των σχηματισμών.

Περιγραφή Τόπου

Λίγο έξω από το χωριό Νυφόπετρα, ανάμεσα σε χωράφια με καπνό και σιτάρια, υπάρχει ένα είδος γεωλογικού σχηματισμού, ένα σύμπλεγμα από «χιλιοτρυπημένους» βράχους που οι ντόπιοι ονομάζουν νυφόπετρες, από το οποίο και πήρε το όνομά του και το χωριό. Πρόκειται για έναν φυσικό σχηματισμό εντυπωσιακών βράχων, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια, από πίδακες γεωθερμικού ρευστού. Τοπικοί θρύλοι εξηγούν με φαντασία και μοναδικό τρόπο τη δημιουργία αυτών των βράχων, που οι τοπικοί θρύλοι λένε ότι πρόκειται για γαμήλια πομπή που πέτρωσε από φθονερή κατάρα. Ένας από τους βράχους είναι η νύφη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη