Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Επτά Πηγές
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα Αρχαγγέλου
Συνολική Έκταση (ha) 23.35
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 2.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμναίο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Οι Επτά πηγές είναι μια καταπράσινη ρεματιά με πλατάνια 3.5 χλμ. από τον κεντρικό δρόμο της λεωφόρου Ρόδου-Λίνδου πριν από τη διασταύρωση για Κολύμπια. Υπάρχουν Άφθονα νερά σχηματίζουν ρυάκια κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Υπάρχει και λίμνη όπουσυναντά κανείς πολλά είδη της ορνιθοπανίδας.
Στα δεξιά της λίμνης υπάρχει και σήραγγα την οποία ακολουθεί το νερό για να καταλήξει στον κάμπο των Κολυμπίων.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Paeonia rhodia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη