Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ζαρούχλα-Περιστέρα
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 570.52
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 11.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η Ζαρούχλα βρίσκεται κάτω από την κορυφή Γαϊδουράχη του όρους Χελμός, σε υψόμετρο 1020 μ. Κοντά στην περιοχή πηγάζει ο ποταμός Κράθις, ένας κλάδος του οποίου διασχίζει τον οικισμό. Στον οικισμό βρίσκονται οι εκκλησίες της Παναγίας με λαϊκές τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και της Αγίας Τριάδας, με τοιχογραφίες μεταβυζαντινής εποχής. Η Περιστέρα βρίσκεται σε υψόμετρο 1060μ. Και οι δύο οικισμοί περιβάλλονται από δάση και είναι μέρος των χωριών που ονομάζονται Κλουκινοχώρια ή Κλουκίνες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Όλη η διαδρομή μεταξύ των δύο χωριών.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από την Περιστέρα μονοπάτι οδηγεί στον καταρράκτη των Υδάτων της Στυγός, μετά από πορεία τριών ωρών.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη