Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πρινιάς
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010073
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα Πρινιάς
Συνολική Έκταση (ha) 225.96
Χερσαία Έκταση (ha) 226.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ελαιώνας
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Ορεινός Βοσκότοπος
Ορεινό Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Φρυγανότοπος
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Μάργες και υφαλογενείς ασβεστόλιθοι του Ανωτερ. Μειοκαίνου-Κατωτ. Πλειοκαίνου σε επαφή με παλαιότερο φλύσχη.

Περιγραφή Τόπου

Ο οικισμός του Πρινιά είναι κτισμένος σε μία ράχη που δεσπόζει σε μία κοιλάδα φυσική προς τα ΝΑ και καλλιεργημένη με ελιές. Τα ανώτερα εδάφη και κοιλάδες υπερβοσκημένα και γυμνά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Ακαλαίσθητη αρχιτεκτονική
Βοσκή
Κυνήγι
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Ξηρό ασβεστολιθικό λιβάδι και ψευδοστέπα
Ξηρό λιβάδι σε πυριτικά εδάφη
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη