Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησάκι Ψείρα
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 152.07
Χερσαία Έκταση (ha) 146.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 204.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία

Η ν. Ψείρα αποτελεί μέρος του υποβάθρου της ανατολικής ακτής του κόλπου του Μιραμπέλου όπου στρώματα φιλλικών-χαλαζιτών έχουν επωθηθεί σε νεώτερους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Μετά την επώθηση, ο πυθμένας του κόλπου του Μιραμπέλου βυθίστηκε και η νησίδα Ψείρα απομονώθηκε από την ξηρά.

Περιγραφή Τόπου

Άδενδρη βραχονησίδα καλυπτόμενη από αραιή μακία και φρύγανα. Η βόρεια ακτή είναι απότομη. Στο νοτιοανατολικό τμήμα μια μικρή χερσόνησος σχηματίζει έναν προστατευμένο κόλπο. Εκεί υπάρχουν ερείπια υστερομινωϊκού οικισμού.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Πλήρης
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Ίχνη πρωτομινωϊκής περιόδου. Υστερομινωϊκοί οικισμοί. Πρωτοβυζαντινό μοναστήρι και εκκλησία.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη