Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Υψώματα Επταχωρίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011132
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα Επταχωρίου
Συνολική Έκταση (ha) 825.75
Χερσαία Έκταση (ha) 825.7
Συνολική Περίμετρος (km) 16.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1345.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Οικισμός σε πρόποδες λόφου
Ορεινό Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Διαβρωμένα υψώματα που περιβάλλουν το χωριό Επταχώρι με εντυπωσιακές χαραδρώσεις. Στα ανατολικά μία χαράδρα όπου κατεβαίνει ένα ρέμα είναι επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακή με τις συνεχείς λοξές στρώσεις του φλίσχη και την αραιή βλάστηση από δένδρα, κυρίως φυλλοβόλα και μαυρόπευκα. Το τοπίο συμπληρώνει το γραφικό χωριουδάκι Επταχώρι.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η διάβρωση των γύρω υψωμάτων μπορεί να απειλεί το χωριό με κατολισθήσεις αλλά είναι αυτή που δίνει στο τοπίο την ιδιαίτερη ομορφιά του.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση χλωρίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Πάνω στα διαβρωμένα εδάφη των γύρω υψωμάτων αναπτύσσεται μία ιδιαίτερη χλωρίδα προσαρμοσμένη στα κινούμενα χώματα.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Διάβρωση
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η διάβρωση των γύρω υψωμάτων απειλεί το χωριό με κατολισθήσεις.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Λιθώνας
Αξιόλογα Φυτά
Salvia candidissima
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη