Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Καταρράκτης "Σκεπασμένο" Βελβενδού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011025
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κοζάνης
Δήμος-Κοινότητα Βελβενδού Κοζάνης
Συνολική Έκταση (ha) 320.76
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 10.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1350.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 450.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Καταρράκτης "Σκεπασμένο" Βελβενδού". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Φυλλοβόλων
Μακία
Πλαγιά βουνού
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Σχιστόλιθοι, γρανίτες, ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Πρόκειται για το κατώτερο τμήμα της λεκάνης του "Σκουλιαρίτικου λάκκου" στη δυτική πλευρά των Πιερίων. Η περιοχή διασχίζεται από το κεντρικό ρέμα μιας μεγάλης λεκάνης απορροής, το ανατολικό όριο της οποίας βρίσκεται στην ψηλότερη κορυφογραμμή των Πιερίων. Το ρέμα έχει συνεχή ροή και εκβάλει στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου του Αλιάκμονα. Στο κατώτερο τμήμα της περιοχή που οριοθετείται σχηματίζεται ένας σημαντικός καταρράκτης, ύψους 40 μέτρων περίπου με δύο ενδιάμεσες βαθμίδες. Η θέση του καταρράκτη απέχει από την κωμόπολη του Βελβενδού περί τα 4 χλμ. και η προσπέλαση είναι σχετικά εύκολη. Λίγο ψηλότερα από τον καταρράκτη γίνεται υδροληψία για άρδευση με πολύ μικρό φράγμα και ένα μικρό λιθεπένδυτο κανάλι οδηγεί το νερό έξω από το φαράγγι στην αγροτική περιοχή του Βελβενδού. Τα έργα υδροληψίας είναι μικρά, διακριτικά και αρκετά παλιά. Έγιναν χωρίς σκαπτικά μηχανήματα και χρήση τσιμέντου. (Λιθόθμητοι τείχοι, αντιστήριξης, μικρή σήραγγα και λιθεπένδυτο κανάλι). Η προσέγγιση του καταρράκτη από την εκκλησία της Αγ. Τριάδας γίνεται από το μονοπάτι που ακολουθεί το κανάλι διαμέσου πυκνής θαμνώδους βλαστήσεως και είναι μία πολύ γραφική διαδρομή. Οι κλίσεις του εδάφους είναι πολύ ισχυρές. Η βλάστηση γενικά θαμνώδης και ασυνεχής. Κατά μήκος του ρέματος κυριαρχούν τα πλατάνια. Στις εκατέρωθεν πλαγιές θαμνώνες από φυλλοβόλους θάμνους Οστριάς, γαύρου, φράξου, κοκορεβιθιάς, χρυσόξυλου, κράτεγου, κουτσουπιάς, χνοώδους δρυός μαζί με αείφυλλους θάμνους πρίνου, οξύκεδρου, φιλλικιού (ζώνη sabljiak). Η συνέχεια των θαμνώνων διακόπτεται από μικρές βραχώδεις εξάρσεις ή από διαβρωμένες επιφάνειες ισχυρών κλίσεων στα ψηλότερα σημεία της περιοχής. Ο καταρράκτης είναι το εντυπωσιακότερο στοιχείο αν και είναι κατάλληλα ορατός από τα υπάρχοντα μονοπάτια.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Αμετάβλητη κατάσταση για πολλά χρόνια με εξαίρεση τα έργα υδροληψίας, γύρω στο 1960, τα οποία δεν διατάραξαν την περιοχή παρά ελάχιστα.

Σημεία με καλή Θέα

Ο χώρος είναι κλειστός, η θέα περιορισμένη. Ο καταρράκτης δεν είναι συνολικά και ικανοποιητικά ορατός από ένα σημείο. Απαιτείται κατάλληλη κατασκευή μονοπατιών και θέσεων θέας, με αντίστοιχη σήμανση και χειρισμό της βλαστήσεως.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ένα καλό μονοπάτι παράλληλα με το κανάλι υδροληψίας.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Ο Δήμος Βελβενδού εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της περιοχής. Τοποθέτησε πινακίδες που κατευθύνουν εύκολα τον επισκέπτη στο χώρο του καταρράκτη.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αναψυχή
Αποδάσωση
Απόληψη νερού
Βοσκή
Διάβρωση
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η βοσκή μπορεί να εντείνει τα φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους που υπάρχουν ανάντι και κατάντι του καταρράκτη. Η ρύπανση του χώρου είναι πιθανή αν δεν οργανωθεί ο χώρος.

Τρωτότητα

Ο κίνδυνος πυρκαϊάς είναι περιορισμένος.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη