Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Προμαχώνα Σερρών
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα Προμαχώνας και Νέο Πετρίτσι
Συνολική Έκταση (ha) 5211.55
Χερσαία Έκταση (ha) 5211.0
Συνολική Περίμετρος (km) 36.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1045.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 70.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας
Εικόνες από "Στενά Προμαχώνα Σερρών". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Φυλλοβόλων
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Πλαγιά βουνού
Ποτάμιο Τοπίο
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ισχυροί άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Γεωλογία

Σχιστόλιθοι, και αμμώδη προσχωσιγενή εδάφη.

Περιγραφή Τόπου

Η μεταξύ του όρους Κερκίνη (Μπέλες) και του όρους Άγκιστρο κοιλάδα του ποταμού Στρυμώνα. Πέρασμα προς τη Βουλγαρία, μία από τις βόρειες πύλες της Ελλάδας. Η παραποτάμια ζώνη με την υδροχαρή βλάστηση περιλαμβάνεται στη ζώνη Α του υγρότοπου της Κερκίνης. Η υπόλοιπη περιοχή που οριοθετείται περιλαμβάνει τους πρόποδες των εκατέρωθεν βουνών, που καλύπτονται κυρίως από μακία βλάστηση με πολλά μεταβατικά στοιχεία βλαστήσεως προς τη ζώνη των φυλλοβόλων πλατυφύλλων (γαύρους, οστριές, φράξους, οξύκεδρους κλπ). Τα στοιχεία αυτά αυξάνουν την ποικιλία της βλαστήσεως και είναι ιδιαίτερα ορατά και εντυπωσιακά την άνοιξη και το φθινόπωρο με τις εναλλαγές των χρωμάτων. Η βλάστηση αυτή είναι πυκνή και συνεχής χωρίς διακοπές από αγροτικές εκτάσεις ή άλλου είδους διάκενα. Οι κλίσεις των εδαφών είναι ισχυρές και το ανάγλυφο έντονα πτυχωτό από πλήθος μικρών ρεμάτων που καταλήγουν κάθετα στο ποτάμι. Στην παραποτάμια υδροχαρή βλάστηση περιλαμβάνονται ασημόλευκες, ιτιές και σκλήθρα. Στο βόρειο παραποτάμιο δάσος (κοντά στο τελωνείο) υπάρχουν συστάδες αιωνόβιων δέντρων ασημόλευκης με υπώροφο από διάφορα ξενικά είδη για την περιοχή όπως ψευδακακίες, μουριές, καρυδιές που εγκαταστάθηκαν με φυσικό τρόπο από μεταφερόμενους από το ποτάμι σπόρους. Στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Στις δυτικές απολήξεις του όρους Άγκιστρο τα ιστορικά οχυρά του Ρούπελ με το μνημείο των πεσόντων είναι ιστορικό αξιοθέατο. Από την αριστερή όχθη του ποταμού περνούν οι συγκοινωνιακές αρτηρίες (δρόμος και σιδηροδρομική γραμμή προς τη Βουλγαρία). Πρόσφατα πέρασε και ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου, και μαζί με τη διαπλάτυνση του δρόμου που γίνεται ζημίωσε σημαντικά τη βλάστηση. Είναι ένα σημαντικό τοπίο που πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί και μόνο για το λόγο ότι αποτελεί την πρώτη εικόνα της Ελλάδας για τους εισερχόμενους από αυτήν την είσοδο.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η κατάσταση φαίνεται σταθερή για πολλά χρόνια. Παλαιότερα που ήταν πιο πυκνοκατοικημένη η περιοχή ίσως η βλάστηση να ήταν πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση.

Σημεία με καλή Θέα

Όλα τα σημεία του εθνικού δρόμου και της σιδηροδρομικής γραμμής.

Μονοπάτια Περίπατοι

Στον ιστορικό χώρο των οχυρών.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Εντυπωσιακή κοιλάδα για το ανάγλυφο, τη βλάστηση και το ποτάμι.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αμμοληψία / Χαλικοληψία
Βοσκή
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Πυρκαγιά
Ρύπανση νερών
Στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
Υλοτομία
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλοι κίνδυνοι.

Τρωτότητα

Η πυρκαγιά είναι πάντα πιθανή και η διάβρωση συνακόλουθη.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
ΔΑΣΗ
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Ελος με γλυκό νερό
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Λασπότοπος
Μικτό δάσος
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη