Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αισθητικό δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011042
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καρδίτσας
Δήμος-Κοινότητα Μουζάκι, Μαυρομάτι
Συνολική Έκταση (ha) 275.79
Χερσαία Έκταση (ha) 275.0
Συνολική Περίμετρος (km) 7.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μεικτό Δάσος
Πλαγιά βουνού
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Ηφαιστειογενή πετρώματα και νησίδες ασβεστολίθων.

Περιγραφή Τόπου

Νεαρό δρυοδάσος μικτό με αείφυλλα στοιχεία (πουρνάρια, φυλλίκια, γαύρους, οστριές, σφενδάμια, κοκκορεβυθιές) καθώς και υγρόφιλη βλάστηση σε ορισμένες υγρές θέσεις (πλατάνια, φτελιές). Επίκεντρο της περιοχής το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου και η Σπηλιά του Καραϊσκάκη στην οποία κατά την παράδοση γεννήθηκε ο Γ. Καραϊσκάκης. Σήμερα επισκευάζεται η εκκλησία (το καθολικό του μοναστηριού).

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Υποβαθμισμένο δρυοδάσος που βρίσκεται σε στάδιο αναβάθμισης μετά τον περιορισμό της βοσκής.

Σημεία με καλή Θέα

Από τη σπηλιά του Καραϊσκάκη φαίνεται πανοραμικά ο Θεσσαλικός κάμπος.

Μονοπάτια Περίπατοι

Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά μονοπάτια που έχουν εγκαταληφθεί.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Πρόκειται για φυσικό μικτό δάσος με καλή προοπτική εξέλιξης. Η παράδοση θέλει την περιοχή και το μοναστήρι συνδεδεμένα με τη ζωή του Γ. Καραϊσκάκη.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Θρησκευτικές Εγκαταστάσεις
Κυνήγι
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Πρόσφατα τοποθετήθηκε πάνω από τη Σπηλιά του Καραϊσκάκη ένας τεράστιος φωτιζόμενος σταυρός μετά από ισοπέδωση του χώρου. Και διασπορά χωμάτων γύρω από τη Σπηλιά.

Τρωτότητα

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς περιορισμένος.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη