Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αισθητικό δάσος Ιωαννίνων
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Ιωαννίνων
Συνολική Έκταση (ha) 106.06
Χερσαία Έκταση (ha) 1060.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 637.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 590.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Δάσος Κωνοφόρων
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Σαθροί ιζηματογενείς ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Περίπου ομήλικο τεχνητό αμιγές πευκοδάσος, τραχείας πεύκης, ηλικίας 80-90 ετών που εκτείνεται στις παρυφές τις πόλης των Ιωαννίνων σε 3-4 λόφους, και τείνει να γίνει ένα αστικό άλσος αφού ήδη έχει κυκλωθεί από την οικιστική επέκταση της πόλης. Αν και υπάρχει καλή ανάπτυξη και υγεία στο δάσος άρχισε η διάσπασή του από ανεμοθλασίες και χιονοριψίες ή ξηράνσεις που οφείλονται σε έλλειψη φωτός. Στον υπώροφο άρχισε φυσική εγκατάσταση αυτόχθονων ειδών (δρυός, οστριάς, γαύρου, φτελιάς, κοκκορεβυθιάς σφενδαμιών κ.α.) η οποία υποβοηθείται από φυτεύσεις που κάνει το δασαρχείο Ιωαννίνων που έχει τη διαχείρισή του. Το έδαφός του είναι αβαθές αλλά ρωγμώδες και μπορεί να υποδεχθεί τέτοια είδη.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Προπολεμικά ήταν τελείως γυμνοί και άδενδροι λόφοι λόγω εντατικής βοσκής και ξύλευσης.

Σημεία με καλή Θέα

Η θέα είναι περιορισμένη λόγω του ύψους των δένδρων. Οι κορυφές των λόφων προσφέρονται για πανοραμική θέα αλλά απαιτείται ανάλογος χειρισμός της βλάστησης ή κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων.

Μονοπάτια Περίπατοι

Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι και μονοπάτια που χρησιμοποιούνται για περιπάτους.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αλλου τύπου αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Φτωχό, τεχνητό οικοσύστημα, πολύ σημαντικό για την ολιγόωρη αναψυχή των κατοίκων της πόλης.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Πυρκαγιά
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Σημαντικός κίνδυνος είναι η πυρκαγιά αφού πρόκειται για εύφλεκτο πευκοδάσος. Μερικοί δρόμοι του χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση εφαπτομένων οικοπέδων περιμετρικά, που δεν έχουν πρόσβαση από τους δρόμους του οικιστικού ιστού.

Τρωτότητα

Προβλήματα στον έλεγχο της κυκλοφορίας τροχοφόρων. Κύριος κίνδυνος η φωτιά.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αστικά πάρκα και μεγάλοι κήποι
Δενδροστοιχίες, φυτοφράκτες, άλση
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη