Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πικρολίμνη Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060109
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 973.01
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 65.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 47.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ρηχή λίμνη, στεγνή το καλοκαίρι, με μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις και λασπότοπους, υγρά λιβάδια και καλαμιώνες ανάμεσα σε μεγάλη, ανοικτή, καλλιεργήσιμη επιφάνεια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή μεταναστευτικών παρυδάτιων και αρπακτικών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, αποξήρανση για αγροκαλλιέργειες, ρύπανση από αγροχημικές πηγές, υπερβόσκηση.
Τρωτότητα Η προστασία της στάθμης του νερού είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της άγριας ζωής.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη