Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Γοργοποτάμου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060063
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φθιώτιδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1025.42
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 20.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1500.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σχετικά μικρό και πολύ απότομο φαράγγι ακριβώς έξω από το όριο του Εθνικού Δρυμού της Οίτης.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα τοπίο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πιθανώς τοποθεσία αναπαραγωγής του Aquilla chrysaetos (Χρυσαετός) και της Rupicapra rupicapra (Ευρωπαϊκό αγριόγιδο).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή δρόμου στην υψηλότερη ζώνη και κατά μήκος των ορίων του φαραγγιού. Παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση κατσικιών.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμου κατά μήκος των παρυφών του φαραγγιού θα διευκόλυνε το παράνομο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη