Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Αγριλίκι Μαραθώνα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1934.07
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 21.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 558.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χαρακτηριστικό χαμηλό βουνό της νότιας Ελλάδας με δάση Pinus halepensis (Χαλέπιος πεύκη), μεσογειακή μακία και φρύγανα. Γυμνές βραχώδεις πλαγιές και γκρεμοί. Η περιοχή είναι τμήμα του όρους Πεντέλη.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η παρουσία σπάνιας χλωρίδας με ενδημικά της Αττικής και της νότιας Ελλάδας κάνουν την περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν επίσης μεγάλοι πληθυσμοί από είδη κοινά στην Ελλάδα, όπως είναι το φυτό Αnemone panovina.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατασκευή χωματερής, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Σοβαρή απειλή για την σπάνια χλωρίδα αποτελεί η βόσκηση της περιοχής από κατσίκες. Η ρίψη απορριμμάτων που προέρχονται από τη Αθήνα είναι πηγή ρύπανσης και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula celsii celsii
Erysimum corinthium
Malcolmia graeca bicolor
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη