Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ύψωμα Γεντίκι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060019
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1189.25
Χερσαία Έκταση (ha) 1200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 447.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 80.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Κυρίως γυμνή περιοχή με βραχώδεις λόφους που συνορεύει με τη Θεσσαλική πεδιάδα. Επίσης υπάρχει μια ελώδης έκταση και λασπότοποι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Καταφύγιο για αρπακτικά πουλιά και κουκουβάγιες που χρησιμοποιούν τα υγρά εδάφη και την παρακείμενη πεδιάδα για αναζήτηση τροφής.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε υψηλότερα εδάφη.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Microtus guentheri hartingi (Αρουραίος της Μεσογείου)
Microtus guentheri macedonicus (Αρουραίος της Μακεδονίας)
Αξιόλογα Πτηνά
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber najadum kalymnensis (Σαΐτα της Καλύμνου)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη