Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μάτι Τυρνάβου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 508.10
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 74.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φυσική πηγή - έλος και ρέμα με κάποια ανοιχτή επιφάνεια νερού, όμως η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται με καλαμιώνες και παρόχθια βλάστηση. Εκτός από τη βραχώδη πλαγιά οι περιφερειακές εκτάσεις καλλιεργούνται.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύτιμο έλος - ενδιαίτημα στην άκρη του Θεσσαλικού κάμπου.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Οι αγρότες άντλησαν όλο το νερό (πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1992), γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί η ζωή των πουλιών, των ψαριών και των αμφίβιων.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη