Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Κουρούπα και Ξηρό, φαράγγια Κοτσύφου και Κουρταλιώτικο
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4531.27
Χερσαία Έκταση (ha) 3800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 41.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 983.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Γυμνά βουνά, τραχιά φαράγγια με δασώδεις ρεματιές, ρέματα συνεχούς ροής και καλλιέργειες με ελιά.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παραδοσιακή χρήση της γης, σ' ένα φυσικό τοπίο (μεγάλης έκτασης) πλούσιο σε αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, επέκταση του οδικού δικτύου, επέκταση των λατομείων.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ebenus cretica (Έβενος ο κρητικός)
Silene integripetala greuteri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη