Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Έλος και ρέμα Δέλφινου, Ασπρουλιάνοι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050038
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 124.09
Χερσαία Έκταση (ha) 130.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Υγρή επίπεδη κοιλάδα με ελώδη βλάστηση και υγρολίβαδα. Μόλις πρόσφατα χτίστηκε ένα ξενοδοχείο στην εκβολή του ρέματος.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τα υγρολίβαδα προσελκύουν τα μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και πουλιά που αναπαράγονται στους βάλτους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση από γεωργικές απορροές.
Τρωτότητα Μπορεί εύκολα να διαταραχθεί.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Grus grus (Γερανός)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη