Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Τοπολιανό φαράγγι και περιοχή Μαλάθυρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1167.85
Χερσαία Έκταση (ha) 1100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 623.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 280.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φαράγγι και απότομες παρακείμενες κοιλάδες, υψίπεδα και δασώδεις πλαγιές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή δεν έχει αλλοιωθεί ιδιαιτέρως.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Ρύπανση του νερού λόγω της ύπαρξης ελαιοτριβείων, πυρκαγιές.
Τρωτότητα Πρέπει να προστατευθεί ο χαρακτήρας του ώριμου δάσους και η ποιότητα του νερού στο ποτάμι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Castanea sativa (Καστανιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη