Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κοιλάδα και εκβολή Κοίλιαρη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 150.47
Χερσαία Έκταση (ha) 400.0
Συνολική Περίμετρος (km) 11.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ρέμα, το στόμιο του οποίου είναι μέσα στη θάλασσα. Μεταφέρονται σχετικά μεγάλες ποσότητες νερού. Από το 1992 έχει συνέβει μεγάλη αλλοίωση.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μέχρι το 1992 η περιοχή ήταν ανέπαφη στο μεγαλύτερο μέρος της, όμως το νερό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Ένα μεγάλο λατομείο έχει ανοιχθεί στην απότομη πλαγιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Άντληση του νερού. Λατομείο μεγάλης κλίμακας.
Τρωτότητα Η μείωση του νερού θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό οικοσύστημα. Το λατομείο θα καταστρέψει το τοπίο και θα επηρεάσει πολλά άλλα χαρακτηριστικά.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη