Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ποταμός και εκβολή Ταυρωνίτη, Μάλεμε
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 115.92
Χερσαία Έκταση (ha) 180.0
Συνολική Περίμετρος (km) 4.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 3.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ποταμός με παρόχθια δάση, έλη και χαλίκια καθώς και μικρές καλλιέργειες στην περιοχή της εκβολής. Ένας αεροδιάδρομος στα ανατολικά εμποδίζει την τουριστική δόμηση να "κλείσει" τον υγρότοπο, έτσι τα μεταναστευτικά πουλιά μπορούν ακόμη να τον χρησιμοποιούν.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus paludicola (Νεροποταμίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη