Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πηγή και ποτάμι Αλμυρού, Γάζι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ηρακλείου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 79.46
Χερσαία Έκταση (ha) 60.0
Συνολική Περίμετρος (km) 6.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη πηγή - λίμνη, κάτω από μια πλαγιά με ρέμα που συνορεύει με καλαμιώνες και έλη, υγρά λιβάδια, θαμνώνες και την εκβολή. Ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιεί το νερό του ποταμιού ως ψυκτικό μέσο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η πηγή έχει άριστης ποιότητας νερό. Τα έλη είναι ακόμη διαθέσιμα για μεταναστευτικά και υδρόβια πουλιά που αναπαράγονται.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη. Ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Η ρίψη απορριμμάτων πρέπει να σταματήσει. Το κατάντη τμήμα πρέπει να μείνει ανοιχτό και να απαγορευθεί η τουριστική δόμηση.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes (Σκαντζόχοιρος)
Erinaceus europaeus rhodius (Σκαντζόχοιρος της Ρόδου)
Erinaceus europaeus roumanicus (Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός)
Erinaceus europaeus transcaucasicus (Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός)
Αξιόλογα Πτηνά
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη