Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδες Παξιμάδια
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030058
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 131.03
Χερσαία Έκταση (ha) 280.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 252.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρά νησιά στον κόλπο Μεσσαράς στην Κρήτη. Αραιή βλάστηση και θαλάσσιοι γκρεμοί με αποικίες των πουλιών Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) και Calanectris diomedea (Αρτέμης). Έχουν παρατηρηθεί σπηλιές με Μεσογειακή Φωκια (Monachus monachus).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σπάνια πουλιά και Μεσογειακές Φώκιες. Πιθανώς υπάρχουν σπάνια φυτά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Οι φώκιες απειλούνται από τους ψαράδες.
Τρωτότητα Οι φώκιες απειλούνται από τους ψαράδες.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Atriplex recurva
Nigella doerfleri
Scaligeria halophila
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis erhardii rechingeri (Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη