Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κλεισούρα και Βράχια Κεφαλόβρυσου - Χαλικιού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030047
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 679.08
Χερσαία Έκταση (ha) 650.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Χαράδρα με εκτεταμένους γκρεμούς. Η κατασκευή δρόμων έχει μειώσει τη σημασία της τοποθεσίας σαν ενδιαίτημα αρπακτικών πουλιών.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για γύπες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Η εύκολη πρόσβαση έχει αυξήσει την απειλή από το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Galium advenum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη