Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παναγία Χοζοβιότισσα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030030
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 456.27
Χερσαία Έκταση (ha) 500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 14.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 698.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ένας τεράστιος θαλάσσιος γκρεμός με νότιο προσανατολισμό και αραιή βλάστηση από μακία στο μέσο της νότιας ακτής της Αμοργού και στη νότια πλευρά του Όρους Προφήτης Ηλίας.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σπάνια ενδημικά των γκρεμών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η υπερβόσκηση δεν αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.
Τρωτότητα Η περιοχή είναι ευάλωτη στην βόσκηση, αλλά ο κίνδυνος δεν είναι σημαντικός.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dianthus fruticosus creticus (Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης)
Dianthus fruticosus karavius (Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο)
Dianthus fruticosus occidentalis (Αγριογαρύφαλλο το δυτικό)
Dianthus fruticosus rhodius (Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη