Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δάσος Προμάχου-Λυκοστόμου, Αριδαία
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030019
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 923.34
Χερσαία Έκταση (ha) 900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1772.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τμήμα ενός μεγάλου μικτού δάσους κοντά στα Ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχει το Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο) που σπανίζει στην Ελλάδα. Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει πιθανώς ενδιαφέρουσα πανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthriscus sylvestris
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη