Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδες Άγρια Γραμβούσα, Ήμερη Γραμβούσα και Ποντικονήσι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χανίων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 173.39
Χερσαία Έκταση (ha) 300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 12.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 168.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Μικρά γυμνά νησιά στην άκρως βορειοδυτική γωνία της Κρήτης, αποτελούμενα από συμπαγή ασβεστολιθικά πετρώματα και απότομη ακτογραμμή περιμετρικά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Ενδημικά φυτά, αποικία των πουλιών Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) και ίσως θαλασσοπούλια όπως Αρτέμης (Calonectris diomedia).


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium platakisii
Anthemis glaberrima (Ανθεμίδα η λειάζουσα)
Campanula drabifolia creutzburgii (Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ)
Cynara cornigera
Limonium frederici
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gemonensis
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη