Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Άγιος Νικόλαος (Νοτιοδυτική Ικαρία)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020037
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σάμου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2200.63
Χερσαία Έκταση (ha) 2200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1011.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υπερβόσκηση κατσικιών, φωτιές, επέκταση οδικού δικτύου.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula lyrata
Helichrysum orientale
Isoetes histrix
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Polygonum icaricum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta oertzeni oertzeni (Σαύρα της Ικαρίας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη