Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λαδοπόταμος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2397.68
Χερσαία Έκταση (ha) 2600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 57.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 700.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό ποτάμι συνεχούς ροής, γκρεμοί και δάσος μήκους 20 km περίπου.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για το θηλαστικό Lutra lutra (Βίδρα), για Aquilla chrysaetos (Χρυσαετοί) και άλλα αρπακτικά πουλιά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονη χρήση του καινούργιου δρόμου (όταν ολοκληρωθεί). Υγρά απόβλητα από τα γειτονικά χωριά, παράνομο κυνήγι, εντατικοποίηση της υλοτόμησης του παρακείμενου δάσους βελανιδιών.
Τρωτότητα Μία από τις λίγο γνωστές περιοχές φωλιάσματος του Actitis hypoleucos (Ποταμότρυγγας) στην Ελλάδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη