Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνες Βουλκαριά και Σάλτινη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010215
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3016.00
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 39.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 13.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η Λ. Βουλκαριά είναι λίμνη γλυκού νερού που περιβάλλεται από καλαμιώνες. Η Λ. Σάλτινη (ή αλλιώς λιμνοθάλασσα Ακτίου) είναι αλμυρή ή υφάλμυρη και ρηχή. Η μόνη τους σχέση είναι η εγγύτητά τους.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Οι δύο λίμνες είναι εξίσου σημαντικές για τα μεταναστευτικά πουλιά. Τα αναπαραγόμενα πουλιά είναι λίγα. Η Λ. Σάλτινη έχει Sterna albifrons (Νανογλάρονα). Και οι δύο λίμνες έχουν μελετηθεί ελάχιστα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Myriophyllum spicatum (Μυριόφυλλο το σταχτώδες)
Potamogeton coloratus
Ranunculus acris friesianus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Aythya ferina (Γκισάρι)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη