Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρη Δίας (Ζας), Μαυροβούνι, Κόρωνος και Νότια Νάξος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010076
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 20192.36
Χερσαία Έκταση (ha) 20000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 134.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 999.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ελαφρώς δασώδης περιοχή με εκτεταμένους θαμνότοπους που χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια. Θαλάσσιοι γκρεμοί και παραλίες με βότσαλο, μικρές ρεματιές με γκρεμνά και λωρίδες με πλατάνια κατά μήκος χειμάρρων.
Κατάσταση Τόπου Πολύ υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Από βοτανική άποψη είναι σημαντική περιοχή για την παρουσία τοπικών ενδημικών και άλλων ενδιαφέροντων ειδών. Επίσης είναι ορνιθολογικά σημαντική λόγω καλών πληθυσμών από Gyps fulvus (Όρνεα) και Hieraetus fasciatus (Σπιζαετός).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εκτεταμένη υπερβόσκηση, έντονο κυνήγι, πυρκαγιές.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium luteolum
Alyssum foliosum (Άλυσσο το φυλλώδες)
Asperula abbreviata
Bolanthus graecus
Bupleurum aira (Βούπλευρο η αίρα)
Campanula calaminthifolia
Centaurea oliverana
Cerastium runemarkii
Corydalis integra
Erysimum hayekii
Erysimum naxense
Galanthus ikariae snogerupii
Galium conforme
Hymenonema graecum
Scutellaria naxensis
Solidago virgaurea
Symphytum davisii naxicola
Tordylium hirtocarpum
Verbascum adeliae
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Grus grus (Γερανός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη